Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Społeczna odpowiedzialność biznesu ( CSR) jest koncepcją prowadzenia działalności, która zakłada prowadzenie działalności zarobkowej przy jednoczesnej dbałości o interesy społeczne takie jak : stosunki z pracownikami, organizacja pracy, uczciwe praktyki rynkowe, czy respektowanie praw człowieka.


Kluczem do skuteczności działań społecznej odpowiedzialności biznesu jest utworzenie pewnych kryteriów tych działań jednak jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż nieodzowna w tych przypadkach jest specyfika różnych branż w których działają przedsiębiorstwa. Mimo tego określone zostały wytyczne, które w kontekście CSR powinny być jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw są to:

  • Kodeks etyki dla przedsiębiorców
  • Kodeks etyki dotyczący działalności marketingowej

Oprócz dwóch w/w kodeksów zasady działań CSR określa m in. norma ISO 26000, która określa komponenty obszaru CSR takie jak:

  • Ład organizacyjny
  • Prawa człowieka
  • Stosunki pracy
  • Ochrona środowiska naturalnego
  • Relacje z konsumentami
  • Zaangażowanie społeczne