Czym jest ekonomia społeczna?

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zdefiniowanie pojęcia Ekonomii Społecznej jest zadaniem niewątpliwie niezwykle trudnym do zrealizowania, gdyż Ekonomia Społeczna może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Najogólniej rzecz ujmując Ekonomia Społeczna to sektor gospodarki, który nakierowany jest na użyteczność społeczną, natomiast wypracowany zysk przeznaczony jest na realizację celów społecznych.


Aby mówić o Ekonomii Społecznej muszą być następujące kryteria :

 1. Ekonomiczne
 2. Społeczne

Do kryteriów ekonomicznych zalicza się:

 • Autonomia i suwerenność w stosunku do instytucji publicznych
 • Podejmowanie ryzyka ekonomicznego
 • Zatrudnienie płatnego personelu ( nawet kilka osób)

Do kryteriów społecznych zalicza się:

 • Obywatelski charakter
 • Demokratyczny styl zarządzania
 • Nakierowanie na cele społeczne

Ekonomia Społeczna może pełnić również wiele funkcji. Najbardziej istotną funkcją Ekonomii Społecznej jest reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie znaczy to jednak, że ten sektor gospodarki nie może wpływać na pozostałe gałęzie procesu gospodarczego.

Pozostałe funkcje jakie pełni Ekonomia Społeczna:

 • Sprzyjanie inicjatywom obywatelskim
 • Ułatwienie reform sektora usług publicznych
 • Wspieranie zatrudnienia grup będących w szczególnie trudnej sytuacji
 • Tworzenie wspólnot, które kształtowane są na solidarności, a nie zależności