Czym jest przedsiębiorczość społeczna?

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

W naszym kraju podejście do zagadnienia przedsiębiorczości społecznej jest zgodne z kryteriami przyjętymi przez European Research Networek i w związku z tym wyróżnia cechy, które powinno mieć przedsiębiorstwo społeczne. Przedsiębiorstwo o charakterze społecznym swą działalność powinno kierunkować na realizację celów społecznie użytecznych.


Kryteria jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa społeczne zostały podzielone na dwie grupy :

 • Kryteria ekonomiczne
 • kryteria społeczne

Czynniki ekonomiczne to m. in:

 • Prowadzenie działalności w sposób ciągły w oparciu o instrumentu ekonomiczne
 • Ponoszenie ryzyka gospodarczego
 • Niezależność oraz suwerenność przedsiębiorstw społecznych względem instytucji publicznych

Czynniki społeczne to:

 • Orientacja na społecznie użyteczny cel działań
 • Obywatelski charakter inicjatywy
 • Wspólnotowy charakter działań
 • Demokratyczny styl zarządzania przedsiębiorstwem

Przedsiębiorstwa o charakterze społecznym pełnią kilka istotnych funkcji:

 • Aktywizuje zawodowo osoby wykluczone społecznie ( długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu i/ lub narkotyków)
 • Uczą osoby wykluczone społecznie samodzielności oraz odpowiedzialności i konsekwencji podejmowanych działań
 • Wspierają rozwój społeczności lokalnej