Fundacja

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Fundacja- Jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym, która zakładana jest dla realizacji celów społecznie bądź gospodarczo użytecznych, takich jak np:

  • Ochrona zdrowia
  • Rozwój gospodarki i nauki
  • Oświata i wychowaniep
  • Opieka i pomoc społeczna

Fundacje są częścią sektora gospodarki zwanego Ekonomią Społeczną.


Fundacja jest zakładana przez fundatora, który może być osobą fizyczną bądź też podmiotem z osobowością prawną. Cel działalności określany jest przez fundatora w akcie fundacyjnym.

Fundacja posiada kapitał, który przeznaczony jest na realizacje celów zapisanych w akcie fundacyjnym przez fundatora.

Wyróżniamy kilka typów fundacji:

Fundacje publiczne i fundacje prywatne – Pierwsze tworzone są dla realizacji celów publicznych i nie mogą być tworzone dla realizacji celów prywatnych,a celem fundacji prywatnych może być realizacja zamierzeń danej grupy bądź też osoby.

Fundacje non profit i not for profit – Fundacje non profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, a ich majątek tworzony jest wyłącznie z darowizn, zapisów, dotacji itp., natomiast fundacja not for profit może prowadzić działalność gospodarczą, ale wszystkie środki zarobione przez tego typu fundacje powinny być przeznaczone na realizację celów określonych zapisami w statucie.