Spółdzielnia socjalna

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Spółdzielnia Socjalna - Jest specyficzną formą spółdzielni pracy, gdyż głównym założeniem spółdzielni socjalnej jest prowadzanie przedsiębiorstwa w oparciu o współpracę wszystkich członków spółdzielni.


Spółdzielnię Socjalną mogą założyć zarówno osoby fizyczne jak i podmioty posiadające osobowość prawną, w przypadku gdy spółdzielnia zakładana jest przez osoby fizyczne muszą to być osoby z grup wykluczonych bądź też zagrożonych wykluczeniem społecznym jak np:

 • Bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności
 • Chorzy psychicznie
 • Uzależnieni od narkotyków bądź innych środków odurzających, którzy przeszli terapię odwykową
 • Osoby niepełnosprawne

Jeżeli chodzi natomiast o podmioty posiadające osobowość prawną to prawo do tworzenia spółdzielni socjalnej mają:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościelne osoby prawne

W związku z tym, że głównym celem spółdzielni socjalnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o współpracę członków spółdzielni rzeczona działalność może mieć formę praktycznie nieograniczoną. Spółdzielnia ma prawo tworzyć fundacje czy też spółki, a także przystępować do federacji organizacji pozarządowych w charakterze członka wspierającego. Spółdzielnie socjalne mogą też prowadzić działalność pożytku publicznego, a tym samym korzystać ze środków publicznych poprzez udział w konkursach na realizację zadań publicznych. Jednak spółdzielnie socjalne nie mogą ubiegać się o 1 % podatku przy rocznym rozliczeniu.

Zalety i wady prowadzenia spółdzielni socjalnej

Zalety :

 1. Skupienie działalności na reintegracji społecznej oraz zawodowej członków spółdzielni
 2. Możliwość ubiegania się o środki unijne jak i ministerialne w związku z wykonywaniem działań społecznie użytecznych
 3. Możliwość tworzenia miejsc pracy dla osób, które nie są członkami spółdzielni

Wady:

 1. Niejasno sprecyzowane prawo zapisy dotyczące spółdzielni socjalnych zawarte są w kilku ustawach
 2. Konieczność sprawnego działania w grupie - ryzyko niepowodzeń spółdzielni ze względu na czynnik personalny
 3. Brak możliwość podziału wypracowanego zysku pomiędzy członków spółdzielni