Stowarzyszenie

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stowarzyszenie- Jest to dobrowolne oraz samorządne zrzeszenie, które nie ma celów zarobkowych. Stowarzyszenie jest organem samorządnym, a więc samo podejmuje uchwały, zatwierdza strukturę organizacyjną, a także określa swoje cele oraz zasady działania.


Stowarzyszenie może ale nie musi być zarejestrowane w KRS.

Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej jednak w tym celu musi być zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców. Działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenia musi być związana z działalnością statutową stowarzyszenia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacji, w której stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego wtedy podobnie jak w przypadku fundacji działalność gospodarcza może być jedynie formą dodatku do działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie ma również prawo do tworzenia:

  • Fundacje
  • Centra Integracji Społecznej
  • Zakłady aktywności zawodowej