Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ( TUW)- Jest to towarzystwo, które ubezpiecza swoich członków wykorzystując zasadę wzajemności. Działanie TUW nie jest nastawione na maksymalizację zysku,lecz na zabezpieczenie potrzeb osób,które są członkami towarzystwa.


TUW finansowane jest przez wszystkich członków stowarzyszenia poprzez składki, które powinny pokryć koszty wypłacanych świadczeń oraz koszty związane z działalnością towarzystwa. Podmioty działające jako TUW oferują m in. następujące formy ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenia AC
  • Ubezpieczenia OC
  • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem
  • Ubezpieczenia podróżne ( NNW)

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych są podmiotami, które ze względu na to iż opierają swą działalność na wkładzie swoich członków działają w ramach ekonomii społecznej.