Trener pracy

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Trener pracy to osoba, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością bądź też ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania trenera pracy ściśle wiążą się z modelem zatrudnienia wspomaganego, który obejmuje trzy główne elementy.


Wspomniane elementy procesu zatrudnienia wspomaganego to :

 • Zatrudnienie za wynagrodzeniem
 • Zatrudnienie na otwartym rynku pracy
 • Nieustanne wsparcie podczas stosunku pracy

Proces zatrudnienia wspomaganego obejmuje dodatkowo pięć etapów:

 • Zaangażowanie osoby z niepełnosprawnością/ osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • Stworzenie profilu zawodowego
 • Znalezienie ofert pracy
 • Zaangażowanie pracodawcy
 • Wsparcie w miejscu pracy jak i poza nim

Nieodzowną rolę w realizacji tego procesu odgrywa trener pracy, który jest odpowiedzialny za nadzór nad przebiegiem procesu zatrudnienia wspomaganego. Praca trenera opiera się głównie na dążeniu do aktywizacji zawodowej ludzi z niepełnosprawnością bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoba zatrudniona na stanowisku trenera pracy swoje działania powinna opierać o następujące zasady:

 • Podejście skoncentrowane na danej osobie tak, aby uwzględnić wszystkie jej możliwości
 • Promocja działań reintegracji społeczno- zawodowej
 • Tworzenie warunków mających na celu wzmacnianie osób korzystających z pomocy trenera poprzez pozostawienie im możliwości wyboru