Zakład Aktywności Zawodowej

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakład Aktywności Zawodowej ( ZAZ) - Przeznaczony jest dla osób które mają orzeczony znaczny bądź w uzasadnionych przypadkach umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zadaniem ZAZ jest rehabilitacja zarówno pod względem zawodowym jak i społecznym osób niepełnosprawnych.


Podmioty ubiegające się o status Zakładu Aktywności Zawodowej powinny zapewnić:

 • Utrzymanie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 70 % jeśli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności
 • Zapewnić opiekę medyczną i rehabilitacyjną
 • Przeznaczać uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności

Zakłady Aktywności Zawodowej mogą zostać utworzone przez:

 • Gminy
 • Powiaty
 • Fundacje
 • Stowarzyszenia

Podmiot prowadzi działalność w dwóch gałęziach:

 • Rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Działalności gospodarczej

Dochody uzyskane z prowadzonej przez ZAZ-y działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na wspomniany wcześniej zakładowy fundusz aktywności. Środki z tegoż funduszu przeznaczane są m in. na:

 • Zakup oprzyrządowania na stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
 • Kursy podnoszące kwalifikacje osób niepełnosprawnych
 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb socjalnych względem niepełnosprawnych